BİSAV VE SİNEMA

1986 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana bilim, kültür ve sanat alanlarındaki faaliyetleri, binlerce seminer ve yuvarlak masa toplantısı, onlarca sempozyum, panel ve sergi, hatırı sayılır sayıdaki yayınları ile BİSAV, Türkiye’nin kültür ve bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayarak akademik ve kültürel gündemini belirleyici bir rol oynamayı sürdürmüştür. Disiplinlerarası çalışmaların önemine inanan ve yapılanma ve faaliyetlerini bu istikamette yürüten BİSAV’ın bu çerçevede belirlediği yoğunlaşma alanlarından birisini da “sanat” oluşturmuş ve bu doğrultuda 2003 yılında Sanat Araştırmaları Merkezi’ni (SAM) bünyesine katmış, eş zamanlı olarak sinema araştırmalarını da başlatmıştır.


Sinemaya dair teorik ve pratik çalışmalar yürüten BİSAV SAM gerçekleştirdiği seminerler, paneller, yayınlar, film okumaları, (yönetmenlerle) sinema sohbetleri, atölye çalışmaları, ulusal ve uluslararası festivallerde ödül alan senaryo ve kısa film, belgesel projeleri ile dolu pek çok çalışmayı geride bırakmış, yıllar içerisinde edindiği tecrübeyle sürdürdüğü Türk Sineması Araştırmaları (TSA/www.tsa.org.tr) çalışmasının bir yansıması niteliğinde olan Sinemaya Genç Adımlar projesini hayata geçirmiştir.