SİNEMAYA GENÇ ADIMLAR

Türkiye'nin her alanda lokomotifi konumunda bulunan İstanbul, yaratıcılığın öne çıktığı, sanat ve kültür alanında en güzel örneklerin sergilendiği ve bununla birlikte modern çalışmalara da odaklanılan, bilginin üretildiği ve ekonomik değere dönüştürüldüğü bir bölge olma, küresel rekabet gücünü olduğu kadar sosyal ve kültürel değerleri de artırma potansiyeline sahiptir. Sahip olduğu tüm bu potansiyel değerleriyle İstanbul, sinemaya dair birçok zenginliği bünyesinde barındırdığı halde mevcut sistem, yerli sinema dilimizi oluşturacak bu coğrafyanın gençlerini sinemada yerel kaynakları kullanmaya yöneltmemekte ve başta maddi sebepler olmak üzere çeşitli olumsuzluklar sebebiyle sinema gibi kendilerini en özgür ifade edebilecekleri bir mecradan uzak kalmaktadırlar.


"Sinemaya Genç Adımlar" projesi sinemaya ilgisi olan gençlerin filmleri okuma, anlama çabalarını doğru bir zeminde inşa etme amacıyla planlanan, teorik ve pratik bir altyapı kazanmalarına destek olmayı hedefleyen yenilikçi bir eğitim modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik bir atölye çalışmasıdır. Bu proje ile atölye katılımcısı gençlerin bilinçli, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak sanatsal üretime etkin katılımları tesis edilecektir.


T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında desteklenen proje, 1 Haziran 2016 - 1 Ekim 2016 tarihlerinde Bilim ve Sanat Vakfı tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Marmara Medya Merkezi teknik desteği ile yürütülmektedir.


Ön değerlendirmeyi geçen başvuru sahipleri arasından sözlü mülakatla belirlenecek 20 genç sinema ilgilisine toplamda 96 saat seminer verilmesi planlanmaktadır. Bu seminerler kapsamında haftalık film seyri, film tartışması, metin okuma, teorik tartışma, film okuma, film eleştirisi yazımı çalışmaları da yürütülecektir.


11 Temmuz 2016'da başlaması planlanan teorik dersleri müteakiben 1 Ağustos 2016'dan itibaren projenin danışmanlarıyla pratik eğitim süreci başlatılacaktır. Atölye kapsamında üç danışman/yönetmen ve 1 danışman/kurgu yönetmeni ile birlikte yürütülecek kolektif çalışma sonucu Türk sineması ile ilgili 3 adet kısa belgesel film çekilecektir. Bu sayede katılımcılar, proje danışmanlarının sinemaya dair teorik ve pratik bilgilerinden istifade etme imkânı bulacaklardır. Belgesel film yapımlarının tamamlanmasının ardından bu filmlerin gösterimi proje sonu programı şeklinde yapılacaktır.


Ayrıca proje kapsamında BİSAV'da film gösterimi ve söyleşi ayağı olan bir program dizisi düzenlenecektir. Her bir etkinlik kapsamında Türk sinemasının önemli filmlerinin gösterimi yapılacak, filmlerin senaristleri, yönetmenleri, oyuncuları davet edilecek ve toplu bir söyleşi yapılacaktır. BİSAV SAM bünyesinde düzenlenecek bu programlarla atölyenin genç katılımcıları Türk sineması çatısı altında faaliyet gösteren profesyonellerle yakından tanışma fırsatı yakalayacaklardır.


Proje kapsamında gençlerin gelişimine katkı sağlayacak teoriden pratiğe tüm alanları kapsayan, sonuca ve üretime dönük yerel kaynaklardan beslenen bir eğitim modeli geliştirilmiş, eğitim sonunda sinema alanıyla ilgili bilgi, birikim ve donanımı artmış gençler yetiştirilmiş olacaktır. Bu örnek atölye çalışması bu alanda yapılacak atölye çalışmalarının niteliğini artırarak model teşkil edecektir.